AGEKIL – VI GÖR ALLT INOM AVLOPP

Råttproblem

Problem med råttor är ett växande bekymmer i de flesta städer. Agekils filosofi bygger på att istället för att bara lägga ut gift så utgår man ifrån att säkra fastigheten mot råttor. Med det menar vi att de inte skall kunna komma in i fastigheten via avloppet. Vårt val av produkter bygger på mekanisk spärrning och är helt giftfritt. 

Arbetssättet börjar med en undersökning för att hitta bästa metod.

Att välja Agekil innebär inte dyra avtal med månadsavgifter utan man äger sin lösning. Självklart hjälper vi till med översyn och åtgärder om det behövs.

– Säkring av er fastighet
– Utredning
– ÅtgärderKONTAKTA OSS FÖR RÅTTPROBLEM