Agekil levererar allt inom avlopp

Agekil levererar allt inom avlopp

Vi löser problem som kan uppstå med otäta avloppsystem. Läckande avloppsrör orsakar vattenskador, sättskador och sanitär olägenhet. Att kunna åtgärda problem med hjälp av ett företag har avsevärda fördelar.

Vi löser problem som kan uppstå med otäta avloppsystem. Läckande avloppsrör orsakar vattenskador, sättskador och sanitär olägenhet. Att kunna åtgärda problem med hjälp av ett företag har avsevärda fördelar.

KONTAKTA OSS

Enkelhet – Tydlighet – Kvalitet – Ekonomi

Enkelhet – Tydlighet – Kvalitet – Ekonomi

Agekil AB arbetar med att lösa problem som kan uppstå med otäta avloppsystem.

Spillvattensystem

Vi frilägger och byter rör inklusive återställningsarbeten fram till som det såg ut innan. Vi utför även provisoriska avloppssystem i samband med renoveringsarbeten i fastigheten som tex, relining.

Kamerainspektion

Vi utreder läckage och kommer med åtgärdsförslag. Vi filmar även för statusbedömningar och kommer med underhållsplan och tar fram budgetförslag.

Råttproblem

Vi ser till att lösa samtliga era råttproblem genom att vi skyddar er fastighet, alla råttor kan inte dödas men vi kan hålla de utanför er fastighet.

Skyddsrumsarbeten

Vi utför arbeten i skyddsrum och följer noggrant MSBs regelverk och föreskrifter för att garantera högsta kvalitet och trygghet.

Enkelhet – Tydlighet – Kvalitet – Ekonomi

Enkelhet – Tydlighet – Kvalitet – Ekonomi

Agekil AB arbetar med att lösa problem som kan uppstå med otäta avloppsystem.

Spillvattensystem

Vi frilägger och byter rör inkl återställningsarbeten fram till som det såg ut innan. Vi utför även provisoriska avloppssystem i samband med renoveringsarbeten i fastigheten som tex, relining.

LÄS MER

Kamerainspektion

Vi utreder läckage och kommer med åtgärdsförslag. Vi filmar även för statusbedömningar och kommer med underhållsplan och tar fram budgetförslag.

LÄS MER

Råttproblem

Vi ser till att lösa era råttproblem med att ta se till att skydda er fastighet, alla råttor kan inte dödas men vi kan hålla de utanför er fastighet.

LÄS MER

Skyddsrumsarbeten

Vi är Certifierade av MSB för att utföra arbeten i skyddsrum.

LÄS MER

Så går det till

Agekilmetoden

Behovet av att kunna erbjuda en helhetslösning på problem med otäta avlopp har ökat. Det beror på att husen blir äldre och äldre samt att vi har ändrade matvanor och mycket byggnation i staden.

  • BRF

  • Byggbolag

  • Fastighetsägare

  • Företag

  • Offentliga sektornVÅRA PROJEKT

Ett urval av våra senaste referenser

SE MER