ALLT INOM AVLOPP

Enkelhet – Tydlighet – Kvalitet – Ekonomi

Enkelhet – Tydlighet – Kvalitet – Ekonomi

Bolaget startades 2007. Tanken var att syssla med byggservice och enklare arbeten inom fastighetsskötsel, VVS. Bolaget växte och ökade snabbt sin omsättning speciellt mellan åren 2014 – 2017.

Under 2019 blev beslutet att omorganisera nödvändigt. Bröderna valde då att gå vidare med andra arbeten. De nya ägarna genomförde förändringen och fokuserade på vad man är duktig på och affärsidén tog form.

Personalen är erfaren och mycket kunnig och vet vad som fungerar.

Det nya Agekil har avvecklat byggservicedelen och fokuserar nu på reliningsservice, råttproblem och skyddsrumsåtgärder. Den samlade kunskapen inom detta ger bolaget en unik position på marknaden. Det helhetstänk och den kvalitet och kunskap vi levererar i arbetena gör att bolaget går framåt trots pandemi, och vikande konjunktur.

Strävan inom bolaget är att alltid vara förstahandsvalet inom vårt unika område och att alltid leverera en lösning som baseras på faktiska förhållande och problem.

Kunskapen om projektet fås genom vår utredning av varje kunds behov, till vår hjälp har vi kamerainspektion och en del helt egenutvecklade tjänster, te.x provisoriska avloppssystem vår erfarenhet av projektledning och vårt strukturerade arbetssätt uppskattas av våra kunder. Väljer man oss på Agekil får man en helhetslösning som fungerar över tid.

KONTAKTA OSS FÖR ALLT INOM AVLOPP

Betrodda av

Vi följer riktlinjerna från