Miljöpolicy Agekil AB

Vi ska verka för ett bättre samhälle genom att utföra arbeten och tjänster inom våra verksamhetsområden.

Vi skall uppnå detta genom att:
  • Upplysa och framhäva bra miljömässiga lösningar i uppdrag för våra kunder.
  • Att återanvända material i den mån det går.
  • Vi arbetar aktivt med klok logistik för avfallshantering och transporter av avfall.
  • Vi vårdar vår utrustning och våra fordon.
  • Vi ser till att laga och renovera i den mån det går och är kostnadseffektivt.
  • Aktivt hålla egen personal informerade om nya rön, metoder och utveckling inom miljöområdet
  • Låta den egna arbetsplatsen vara ett ”skyltfönster” ur miljösynpunkt.
  • Använda digitala hjälpmedel i möjligaste mån i syfte att minska pappersförbrukning transporter m.m.
  • Verka för att våra underleverantörer skall miljödeklarera sina produkter med en skriftlig miljödeklaration.
  • Arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.