AGEKIL – VI GÖR ALLT INOM AVLOPP

Spillvattensystem

Agekil arbetar med byte av spillvattensystem. Val av metod beror på projektets art. I vissa fall är ett rent byte av rören att föredra, i andra fall bygger vi ett provisoriskt avloppsystem inför en relining. I dessa arbeten ingår schaktning återfylllning samt återställande. Alltså en komplett lösning. Fördelar med detta arbetssätt är att de boende slipper evakuering och toaletter i bod. Även tvättstugor m.m är i drift som vanligt.

KONTAKTA OSS FÖR SPILLVATTENSYSTEM