ALLT INOM AVLOPP

Enkelhet – Tydlighet – Kvalitet – Ekonomi

Enkelhet – Tydlighet – Kvalitet – Ekonomi

Agekil AB arbetar med att lösa problem som kan uppstå med otäta avloppsystem. Läckande avloppsrör orsakar vattenskador, sättskador och sanitär olägenhet. Ofta orsakar det också problem med råttor som då har fri väg in i fastigheten. I de fall där rören går i eller under ett skyddsrum är det också viktigt att åtgärda. Att kunna åtgärda dessa problem med hjälp av ett företag har avsevärda fördelar.

Spillvattensystem

Vi frilägger och byter rör inklusive återtsällnings arbeten fram till som det såg ut innan. Vi utför även Provisoriska avloppsystem i samband med renoverings arbeten i Fastigheten som tex, Relining.

Kamerainspektion

Vi utreder läckage och kommer med åtgärdsförslag. Vi filmar även för statusbedömningar och kommer med underhållsplan och tar fram budgetförslag.

Råttproblem

Vi ser till att lösa era råttproblem med att se till att skydda er fastighet, alla råttor kan inte dödas men vi kan hålla dom utanför eran fastighet.

Skyddsrumsarbeten

Vi utför arbeten i skyddsrum och följer noggrant MSBs regelverk och föreskrifter för att garantera högsta kvalitet och trygghet.

Spillvattensystem

Vi frilägger och byter rör inkl återställningsarbeten fram till som det såg ut innan. Vi utför även provisoriska avloppssystem i samband med renoveringsarbeten i fastigheten som tex, relining.

LÄS MER

Kamerainspektion

Vi utreder läckage och kommer med åtgärdsförslag. Vi filmar även för statusbedömningar och kommer med underhållsplan och tar fram budgetförslag.

LÄS MER

Råttproblem

Vi ser till att lösa era råttproblem med att ta se till att skydda er fastighet, alla råttor kan inte dödas men vi kan hålla dom utanför eran fastighet.

LÄS MER

Skyddsrumsarbeten

Vi är Certifierade av MSB för att utföra arbeten i skyddsrum.

LÄS MER