Integritetspolicy & GDPR

Agekil AB vill att du som kund, partner, leverantör och medarbetare ska känna dig trygg i din kontakt med oss och i hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi hanterar och lagrar endast information som är relevant för vår verksamhet.

GDPR 

Säkerhet och integritet är viktiga för oss på Agekil AB. Vi följer alla tillämpliga lagar och förordningar för dataskydd, inklusive General Data Protection Regulation (GDPR) för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och korrekt sätt.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Agekil AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas. Om du har frågor om detta, vänligen kontakta oss så svarar vi på dina frågor.

PERSONUPPGIFTER

Exempel på personuppgifter som vi samlar in kan vara namn, adress, e-post och telefonnummer.

VÅRT REGISTER

Om du finns i Agekils register har du rätt att få information om vilka uppgifter som sparats och hur vi hanterar dem. Vi lämnar inte ut denna information till tredje part om det inte är nödvändigt för ändamålet.

Ett exempel på när vi kan behöva lämna ut uppgifter är till en underentreprenör i samband med samarbete på byggarbetsplatser. Dina uppgifter sparas i vårt register så länge du är kund hos oss.

SÄKERHET

Vi har rutiner för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt och har en uttalad policy för att skydda de personuppgifter vi håller.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in personuppgifter i samband med att du gör en beställning för att kunna fullfölja vårt åtagande och leverera till dig som kund. Samma gäller även för kunder som ringer in sina beställningar.