Så går det till

Agekil metoden

Behovet av att kunna erbjuda en helhetslösning på problem med otäta avlopp har ökat. Det beror på att husen blir äldre och äldre samt att vi har ändrade matvanor och mycket byggnation i staden.

  • Första besök på plats – detta för att lokalisera problemen
  • Filmning och kartläggning av spillvattensystemet

  • Sammanställning till en rapport
  • Projektering och åtgärdsförslag sammanställs i en offert
  • Offert accepteras och tidplan bokas
  • Åtgärderna utförs

  • Slutbesiktning sker i samråd med kund / beställare
  • Eftermarknad / Service